Õpilaste kutseoskuste parendamine õpirände toel

Projekt nr. 22-3.2/458

Projekti eesmärk

Õpilaste kutseoskuste ja koolis omandatud kogemuste kinnitamine ja EL kehtivate standarditega tutvumine, mille tulemusena tõuseb Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpilaste konkurentsivõime.

  • Kokkade praktika eesmärk - praktika perioodil saab õppija ülevaate praktikaettevõttest kui organisatsioonist, õpib mõistma toitlustusettevõtte töö planeerimist ja korraldamist, saab motivatsiooni kutsealaseks tööks, rakendab teadmisi ja oskusi konkreetsetes töösituatsioonides, valmistab ja serveerib toite, süvendab teadmisi ja oskusi tervisliku toidu valimisest ja  valmistamisest lähtudes klientide erinevatest vajadustest, saab kogemuse töötamisel erinevate toitlustamises kasutavatest seadmetest ja töövahenditest,  süvendab teadmisi töötamiseks kutsealal, rakendab praktikal saadud tööoskusi kutsealaste õpingute tõhustamiseks.
  • Ehitusviimistlejate praktika eesmärk - õpilane tutvub  reaalse töökeskkonnaga ja praktikakoha töökorraldusega, omandab kogemusi krohvimistöödest, tasandustöödest ja  maalritöödest, õpib tundma viimistlustöödel kasutatavaid materjale, tööriistu- ja seadmeid, arendab isikuomadusi ja kutseoskusi ja õpib ennast hindama töövõtjana.
  • Ehituspuuseppade praktika eesmärk - õpilane tutvub reaalse töökeskkonnaga ja praktikakoha töökorraldusega, tööde tehnoloogilise järjekorraga ja selle järgimisega, kasutab praktikaülesannete täitmisel õigeid töövõtteid.

Projekti sihtgrupp

15 II ja III kursuse koka eriala õpilast
3 II kursuse ehitusviimistleja eriala õpilast
3 II kursuse ehituspuusepa eriala õpilast

Projekti tegevused

Ettevalmistav etapp:

  • kokad - 03.06.2013 - 07.09.2013
  • ehitusviimistlejad ja ehituspuusepad - 03.06.2013 - 21.09.2013

Tegevusetapp:

  • Praktika kokkadele toimub ajavahemikul 08.09.2013 – 05.10.2013 Schwerini hotellides.
  • Praktika ehitusviimistlejatele ja ehituspuuseppadele  toimub ajavahemikul 22.09.2013 – 05.10.2013 Vilniuse Ehitajate Koolituskeskuses.

Kokkuvõtete etapp: 07.10.2013 - 06.12.2013

Projekti partnerid on Salo+Partner- Berufliche Bildung GmBH Saksamaal ja Vilnius Builder Training Centre Leedus.

Koka eriala õpilased läbisid edukalt praktika Saksamaal

Ehituserialade õpilaste praktika Vilniuse Ehitajate Koolituskeskuses

 

Viimati uuendatud: esmaspäev, 15 mai 2017 11:03