Matching the qualifications and competences of construction sector to the needs of the labour market

Kutsehariduse õpirändeprojektide toetusel on võimalik minna praktikale kõikidesse Euroopa Liidu liikmes- ja kandidaatriikidesse ning ELi majanduspiirkonna riikidesse.

10.05 – 15.05.2015 on Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses stažeerimas kaks Vilniuse Ehitajate Koolituskeskuse ehituse  eriala õpetajat  ja  10.05- 23.05.2015  on praktikal kuus ehituse eriala õpilast ja stažeerimas üks õpetaja, kes saabusid meie kooli, et omandada uusi kogemusi projekti  „Matching  the qualifications and competences of construction sector to the needs of the labour market" raames, mida finantseerib Euroopa Liidu  Erasmus+ Programm.

Viis õpilast omandavad viimistleja eriala ja üks õpilane omandab puidu eriala. Esimesel päeval  tutvustati õpilastele kooli, külastati õppeklasse ja töökodasid. Praktikantide programmis on lisaks erialasele tööpraktikale erinevad kultuurilised üritused ja väljasõidud, tutvumine Eesti kultuuri ja vaatamisväärsustega.

Praktika tööobjektiks on kooli võimla koridor ja õpetaja kabinet. Tehakse krohvimist, pahteldamist, kruntimist  kuni lõpliku värvimiseni, seega täielik viimistlemine. Puidu eriala õpilane sooritab erinevaid töid puidutöö pinkidel, harjutab erinevate pinkide häälestamist ja tööoperatsioonide sooritamist.

Õpetajad:

Vidas Ringelevičius, Arūnas Aleliūnas, Gintas Elzbergas  

Õpilased:

Arūnas Čelak, Liutauras Gudynas , Andrej Zenkevič, Mantas Gudonis, Andžej Jasinski, Almantas Strolia                       

Praktika korraldamist koordineerib tehnikaõppe osakonna juhataja Mait Põdra.  Viimistluse eriala praktikante juhendab  õpetaja Tatjana Rešetnikova, puidutöö õpilase juhendajaks  on õpetaja Nikolai Didarov.

 

Õpilaste praktika blogi vaata siit..

 

Viimati uuendatud: esmaspäev, 15 mai 2017 11:03