Kutseõppurite ja täiskasvanute gümnaasiumide õppurite täiendav keeleõpe

Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava „Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Elukestev õpe“ meetme „Keeleõppe arendamine“ programmi nr 1.1.0402.11-0002 „Keeleõppe arendamine 2011-2013“ tegevuse „Kutseõppurite ja täiskasvanute gümnaasiumide õppurite täiendav keeleõpe“ (valdkondliku arengukava „Eesti lõimumiskava 2008-2013“ rakendusplaani kood V1M1.4.1)

Projekti eesmärk

Eesti keele täiendava õppe korraldamine kooli erinevate erialade eesti keelest erineva emakeelega õpilastele 

Sihtgrupp:

Tartu Kutsehariduskeskus – 30 eesti keelest erineva emakeelega ja 15 eesti emakeelega õppurit

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus - 30 eesti keelest erineva emakeelega ja 15 eesti emakeelega õppurit

Valgamaa Kutseõppekeskuse – 20 eesti keelest erineva emakeelega ja 10 eesti emakeelega õppurit

Tegevused:

Toimub kolm ühepäevast õppereisi Tartus, Valgamaal ja Ida-Virumaal. Igal õppereisil osalevad kõigi kolme kooli õpilased

Projektis osalevad koolid: Tartu Kutsehariduskeskus, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Valgamaa Kutseõppekeskus

Ühiste õppereiside Tartu Kutsehariduskeskuse, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse ja Valgamaa Kutseõppekeskuse eesti keelest erineva emakeelega ning eesti emakeelega õpilastele eesmärk on Eesti kultuuriruumi tutvustamine ja uute teadmiste omandamine ning keelepädevuse areng.

Õppereis Tartu

Viimati uuendatud: esmaspäev, 15 mai 2017 11:03