JA – YE Õpilasfirma programm

JA Eesti õpilasfirma on ettevõtlusõppe programm gümnaasiumiastme õpilastele. Junior Achievement Eesti programmide tähtis põhimõte on "Õpime tegevuse kaudu!" Õpilasfirma on üks selle põhimõtte kõige ilmekam realiseerimisvorm. Õpilasfirma (ÕF) luuakse majandusõppe programmi osana selleks, et paremini omandada äritegevuse põhimõtteid, arendada õpilastes algatusvõimet ja soovi ise probleeme lahendada.

 

Programmi jooksul rakendatakse mitmeid teooriast tuttavaid kontseptsioone ja õpitakse praktiliselt tundma majandusmõistete tõelist tähendust. ÕF kui õppevorm suudab tihti köita ka neid õpilasi, kellele akadeemilised loengud igavaks muutuvad. Samas näitab ÕF selgelt koolis omandatavate teadmiste vajalikkust igapäevaste äriotsuste tegemisel ja edukas palgatöös. Paraneb otsuste langetamise oskus. ÕF kogemus on hindamatu väärtus tööturul, kus järjest rohkem hinnatakse ettevõtlikke ja loovaid inimesi. Kaasaja muutuvas maailmas tuleb järjest rohkematel inimestel elatise teenimiseks oma firma luua, et pakkuda tööd endale ja teistele.

 

Projekti Junior Achievement Eesti raames loodi meie koolis 6 õpilasfirmat. Firmade nimed on CSS, Sinu Idee, Spekter, LiJa, ES, ArtEg. Firmadest võtab osa umbes 30 tehnoloogia valdkonna õpilast.

 

Õpilasfirmade juhatajad ja konsultandid on Inga Borodina ja Olga Liventseva

Viimati uuendatud: esmaspäev, 15 mai 2017 11:03