Projektitöö 2015-2016 õppeaastal

Projektitöö Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses 2015-2016

Õppeaasta 2015/2016 on lõppemas. Aasta on olnud sisutihe ja saavutusterohke.

Koostöös  partneritega oleme ellu viinud erinevaid Erasmus+ programmi projekte.

Ülevaade projektidest

Safety Card for field of lifting projekt No. 2014-1-FI01-KA202- 000730

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpetajate ja õpilaste konkurentsivõime tõstmine õppides Euroopa kogemustest Projekt nr 2015-1-EE01-KA102-013378

 Euroopa Liidu kutseharidusasutuste õpilaste ja koolitajate kultuuridevahelise pädevuse arendamine (INCOM-VET nr. LLP-LdV-TOI-2013-LT-0145)

 MISA Projektikonkursi nr RK15KDP001 „Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalised üritused ja materjalid“  projekt  „Minu kodu on Eestis” Eesti Mäng

ERASMUS+ programmi projekt Nr. 2015-1-LV01-KA102-013308 

The practical training of students of Rezekne technical school in EU countries

 ERASMUS+ programmi projekt nr. 2015-3-SK02-KA105-000762

Organisational management is the way 2016

Erasmus+ project No. 2015-1-LT01-KA102-013286

Innovative practical training and learning methods

 

TULEVIKUVAADE:

 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpirännete eesmärgid:

1. õppijate isiklik areng, nende toetamine pädevuste omandamisel ja nende konkurentsivõime suurendamine tööturul;

2. töötajate ametialane areng, et parandada õpetamise ja koolitamise kvaliteeti;

3. osalejate võõrkeeleoskuse märkimisväärne suurendamine;

4. uued teadmised teiste kultuuride ja riikide kohta, rahvusvaheliste kontaktide võrgustike loomine;

5. kooli suutlikkuse ja atraktiivsuse suurendamine, et pakkuda meetmeid ja projekte, mis vastavad paremini koolitatavate vajadustele;

6. formaalse – ja mitteformaalse hariduse, kutsekoolituse, tööhõive ja ettevõtluse koostoime, nende valdkondade vaheliste üleminekute toetamine;

7. välismaal õppides omandatud pädevuste süsteemsem tunnustamine.

 

Meie avame ukse maailma!

 

Helju Virunurm

Arendusjuht

Viimati uuendatud: esmaspäev, 15 mai 2017 11:03