Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpetajate ja õpilaste konkurentsivõime tõstmine õppides Euroopa kogemustest

Projekt nr 2015-1-EE01-KA102-013378

Projekti peaeesmärk on õpilaste kutseoskuste ja koolis omandatud kogemuste kinnitamine ja EL kehtivate standarditega tutvumine, mille tulemusena tõuseb Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpilaste konkurentsivõime. Projekt on vajalik õpilaste teadmiste, oskuste ja praktiliste kogemuste  parendamiseks, millest sõltub konkurentsivõime tööturul.  Samuti kogemuste omandamiseks õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks,  uute kogemuste omandamiseks  töötamisel Euroopa Liidu riikides. Praktikal õppija  rakendab  ja  arendab  iseseisva töö käigus  omandatud kutsealaseid teadmisi, oskusi ja hoiakuid. Praktikal kogetu kaudu arendab õppija sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning meeskonnatöö oskust. 

Projektis sihtgrupp:

Tehnikaõppe osakonna 3 ehitusviimistleja ja 3 tisleri eriala õpilast.

Praktika kestus kaks nädalat

Praktika toimub  Vilniuse Ehitajate Koolituskeskuses.

Ehitusviimistleja  - õpilane tutvub  reaalse töökeskkonnaga ja praktikakoha töökorraldusega, omandab kogemusi krohvimistöödest, tasandustöödest  ja maalritöödest,  õpib tundma viimistlustöödel kasutatavaid materjale, tööriistu- ja seadmeid, arendab isikuomadusi ja kutseoskusi ja õpib ennast hindama töövõtjana.

Tisler - õpilane tutvub reaalse töökeskkonnaga ja praktikakoha töökorraldusega, tööde tehnoloogilise järjekorraga ja selle järgimisega,  kasutab praktikaülesannete täitmisel õigeid  töövõtteid.

Oodatavad tulemused:

1. Täienenud erialased oskused

2. Oskus töötada võõrkeelses keskkonnas

3. Oskus tulla iseseisvalt toime uues töökeskkonnas

Projekti tegevused toimuvad alljärgenvalt:

I Ettevalmistav etapp 

II Tegevuste etapp

III Kokkuvõtete etapp

Kandideerimine projekti Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpetajate ja õpilaste konkurentsivõime tõstmine õppides Euroopa kogemustest

Ülevaade praktikast

 

Lehekülge toimetab arendusjuht

 
Viimati uuendatud: esmaspäev, 15 mai 2017 11:03