Heaks meistriks õppides Euroopa kogemustest

Erasmus+ projekt nr 2016-1-EE01-KA102-017144 Heaks meistriks õppides Euroopa kogemustest

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse kvaliteedipoliitika põhieesmärgid on pakkuda kõrgetasemelist kutseharidust ja läbi selle tugevdada kutsehariduse mainet ning konkurentsivõimet nii vabariigi tööturul kui ka Euroopas,  pakkuda haridust teadmiste ja rakenduste näol, mis oleks tööturul nõutud täna ja tulevikus, tehes selleks koostööd tööandjatega. Projekt toetab kooli kvaliteedipoliitikat. 

Projekti peaeesmärk on õpilaste kutseoskuste ja koolis omandatud kogemuste kinnitamine, mille tulemusena tõuseb Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuste õpilaste konkurentsivõime. Projekt on vajalik õpilaste teadmiste, oskuste ja praktiliste kogemuste  parendamiseks ja kogemuste omandamiseks õpingute jätkamiseks ning elukestvaks õppeks,  uute teadmiste omandamiseks  töötamisel  Euroopa Liidu riikides.

Projekti peaeesmärk on õpetajate praktiline enesetäiendamine ning valdkonna arengutega kursisolek, et tagada eriala õpetamise kaasaegsus. Töövarju/vaatlusperioodil rakendavad   ja arendavad õpetajad omandatud  kutsealaseid teadmisi, oskusi ja hoiakuid.

Projekti eesmärgid:

ü  väärtustada oma kutseala ning arendada oma oskusi

ü  osata planeerida, teostada, hinnata ja arendada oma tööd

ü  osata iseseisvalt rakendada kutse- ja erialaseid teadmisi ning oskusi erinevates töösituatsioonides

ü  olla orienteeritud kvaliteetsete õpi- ja töötulemuste saavutamisele

ü  vastutada enda ja kaastöötajate turvalisuse eest ning tulla toime ohuolukordades

ü  osata suhelda, analüüsida ja teavet hankida ning olla valmis meeskonnatööks

 

Projekti Partnerid:

ü  Europroyectos Erasmus Plus S.L (Hispaania) 

ü  Salo+ Partner Berufliche Bildung GmbH (Saksamaa, Schwerin)

ü  Vilniuse Ehitajate Koolituskeskus (Leedu)

ü  Rezekne Tehnikum (Läti)

Õpiränded toimuvad alljärgnevalt:

ü  4 koka eriala õpilase praktika Cordoba ettevõtetes, Hispaania

ü  2 koka eriala õpetaja töövarjuks olemine Cordoba Hotellikoolis, Hispaania 

ü  1 pagari eriala õpetaja töövarjuks olemine Cordoba Hotellikoolis, Hispaania 

ü   2 pagari eriala õpilase praktika Saksamaa ettevõtetes

ü  4 juuksuri eriala õpilase praktika Saksamaa ettevõtetes

ü  2 rätsepatöö eriala õpilase praktika Saksamaa ettevõtetes

ü  4 logistika klienditeenindaja eriala õpilaste praktika Saksamaa ettevõtetes

ü  5 noorem tarkvara arendaja  eriala õpilase praktika Rezekne Tehnikumis, Läti

ü  3 ehitusviimistleja ja 3 tisleri eriala õpilase  praktika Vilniuse Ehitajate Koolituskeskuses, Leedu

Oodatavad tulemused:

ü  täienenud erialased oskused

ü  töötada võõrkeelses keskkonnas

ü  oskus tulla iseseisvalt toime uues töökeskkonnas

Projekti tulemus kooli jaoks:  erialade populariseerimine, õppekava praktikamooduli rakendamine välismaal, õppekavas rakendatavate õppemeetodite ja –vahendite kasutamise võrdlus, läbitud praktikate hindamine, parimate praktikate ülevõtmine ja juurutamine õppeprotsessi. rahvusvahelises keskkonnas töötamise kogemuse võimaldamine õpilastele, lisaks oma valdkonna arengu tundmaõppimisele hõlmab see ka teistsuguste arusaamade ja kultuuride tunnustamist üldiselt. Projekti tulemusena paraneb õpilaste ja õpetajate  kutsealane kvaliteet. Õpilastel avanevad projekti tulemusena paremad võimalused tööturule sisenemiseks.

ÕPIRÄNDED:

IVKHK Jõhvi õppekoha õpetajad stažeerisid Cordobas

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Jõhvi õppekoha teeninduserialade juht Ene Valgemäe, koka eriala õpetaja Juri Gerzanitš ja pagar-kondiitri eriala õpetaja Dmitri Filippov stažeerisid 9.10.-22.10.2016.a ERASMUS+ Projekt nr. 2016-1-EE01-KA102-017144  „Heaks meistriks õppides Euroopa kogemustest” raames Hispaanias, Cordoba linnas, Escuela De Hostelería´s. Stažeerimise eesmärk oli täiendada erialaseid pädevusi rahvusvahelises keskkonnas, tutvuda kooli töökorraldusega, õppebaasidega, õppemeetoditega ning praktika korraldusega.

 

Escuela De Hostelería Córdoba’s õpivad kokad, seal korraldatakse väga palju tasulisi kursusi nii kokkadele, kondiitritele, pagaritele kui baarmenitele. Õpilased on vanuses 15- 18 aastat, õpe toimub hispaania keeles. Stažeerimise ajal oli võimalik tutvuda kooli partnerettevõtetega, osaleda Kenwood seadmete esitlusel ning pitsa ja focaccia koolitusel, mille viis läbi üks Hispaania kuulsamaid pagareid Jose Roldan.  Omalt poolt viisime läbi Eesti toitude päeva, mis sai väga positiivse tagasiside. Sama projekti raames läbivad neli koka eriala kolmanda kursuse õpilast Christjan Kuusik, Anastassia Dubrovskaja, Daria Kosinova ja Igor Fedulov oma praktika 9.10.2016 - 07.11.2016 Cordoba linna restoranides Taberna Del Río ja Casa De Los Azulejos.

 

 

Tagasiside õpilastelt: Queridos colegas, gracias por vuestro trabajo, nos gusto mucho. Queremos doros las gracias por lo que buena, amable, comprensiva y divertida gente sois. Nos gusta mucho que pudimos venir a vuestra restaurante a Espana, vuestros cocineros preparan comida deliciosa y teneis un restaurante muy bonito. Al principio teniamos miedo, pera luego nos acostumbramos, y ha sido un placer poder trabajar con vosotros. Os recordaremos para siempre, sois muy buenos y tendremos un monton de recuerdos de Espana y del restaurante. Realmente nos gusto el restaurante y la proxima volveriamos aqui.Nos gusta estar aqui, pero no queremos dejar esto asi, porque es un sitio incredible, para estudiar mas espanol y conocer la comida espanola. Vamos a hablar del vuestro restaurante en nuestra escuela y esperemos que venga mas gente para hacer practicas en vuestro restaurante.

 

Projekti blogi: http://ivkhkcordoba2016.blogspot.com.ee/ 

 

5 noorem tarkvara arendaja eriala õpilase praktika Rezekne Tehnikumis, Läti

06.11-19.11.2016

http://ivkhkrezekne2016.blogspot.com.ee/

Rezekne Uudised 

2 pagari eriala, 4 juuksuri eriala, 2 rätsepatöö eriala ja 4 logistika klienditeenindaja eriala õpilase praktika Saksamaa ettevõtetes 12.11-11.12.2016

ivkhkschwerin2016.blogspot.com.ee

Alates 18.aprillist kuni 1.maini 2017 viibisid 3 esimese kursuse tisleri ja ehitusviimistleja eriala õpilast Erasmus+ projekti raames Vilniuse Ehitajate Koolituskeskuses praktikal.

Projektis osalesid tisleri eriala õpilased Kristiina Lang, Mikko Linginen, Viktor Kudrasov  ja ehitusviimistleja eriala õpilased Anne-Ly Muna, Ilja Kovaljov, Evgeni Grünbaum.

Õpilased osalesid Vilniuse Ehitajate Koolituskeskuse praktikumides, õppides akende-uste paigaldamist, plaatimist ja valmistasid koos kaks pinki, mis hakkavad kaunistama Vilniuse ühte parki. 

Külastasime ühte suurimat Leedu ehitusmessi “Resta 2017”, kus nähti palju huvitavat ja erialaselt arendavat. Messi raames toimusid kutsemeistrivõistlused siseviimistlejatele, mida sel aastal korraldas eelmise aasta võitja Vilniuse Ehitajate Koolituskeskus ja võit tuli ka seekord Vilniuse Ehitajate Koolituskeskusele.


Projekti raames korraldati huvitav kultuuriprogramm, tutvuti Leedu ajalooliste ja kultuuriliste väärtustega nii Vilniuses kui selle ümbruses.

Viimasel päeval Vilniuses said õppurid haruldase nähtuse tunnistajateks: Presidendilossi ees vahetatakse iga kolme kuu möödudes välja lipud ja see on väga huvitav tseremoonia.

 

Projektid arendavad eelkõige praktilisi kogemusi, laiendavad silmaringi  ja  kujundavad väärtushinnanguid.

 

Erasmus+ õpirändeprojektide konverentsid (video) konverentsid (fotod)

 

Lehekülge toimetab arendusosakonna peaspetsialist  Jõhvi õppekoht

 

Viimati uuendatud: esmaspäev, 28 august 2017 14:54