Eesti Mäng

MISA Projektikonkursi nr RK15KDP001 „Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalised üritused ja materjalid“  projekt  „Minu kodu on Eestis”

 

"Eesti mäng" andis kutseõpilastele teadmisi

11.juunil 2015 mängiti meie koolis „Eesti mängu”

Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses sai teoks haridus- ja teadusministeeriumi rahastatava integratsiooni ja migratsiooni sihtasutuse Meie Inimesed korraldatud projektikonkursi "Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalised üritused ning materjalid" projekti "Minu kodu on Eestis" esimene etapp.

 Projekti raames mängisid Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse esimese kursuse õpilased "Eesti mängu", mängule järgnes Eesti köögi maitsetega tutvumine. Mängus osales kokku 20 õpilast, nende hulgas 5 eesti ja 15 vene emakeelega 15-17aastast noort. Mängiti võistkondades. Õpilastel tuli oma teadmised proovile panna kuuel Eestiga seotud teemal: riik, ajalugu, kultuur, loodus-geograafia, sport ja varia.

Mängu mängiti suurel põrandale üles pandud mängulaual ja samal ajal interaktiivselt arvutis, kuvades toimuvat ekraanil. Mäng oli meeleolukas ja õpetlik.

Integratsiooni ja migratsiooni sihtasutuse Meie Inimesed projektikonkursil rahastuse saanud projekti peaeesmärk oli noorte õppurite toetamine, et nad omandaksid Eesti ühiskonnas toimimiseks vajalikud teadmised, oskused ja suhtluskultuuri. Projekti teine etapp toimub uuel õppeaastal.

Kolmele esimesena mängu lõpetanud võistkonnale kingiti Eesti sümboolikaga nokatsid, fännisallid ja rahvariiete mustriga kruusid. Kõik mängus osalenud õpilased said sümboolikaga märgi koos tänukirjaga.

Pärast mängu toimus pidulik vastuvõtt, kus tutvuti vanema ja tänapäevasema eesti köögi maitsetega.

Mängujuht oli suurepärane õpetaja Kersti Küttim. Küsimusi koostasid mängu jaoks õpetajad Maarika Rümmel, Elna Juuse, Lilija Bartijeva, Kadrin Sarap, Kersti Küttim, Kätlin Sass ja Signe Abel. Ruumi seadis valmis ja kaunistas Kätlin Sass.

Maha oli paigutatud suur mängulaud, veeretati suurt puidust vürflit ja vastavalt saadud punktiarvule liiguti mööda mängulauda edasi. Nuppe liigutas eesti rahvariietes armas õpetaja Larissa Lavrentjeva.

Lisaks toimus mäng internetikeskkonnas http://teemenii.planet.ee/index.php, selle looja oli loominguline õpetaja Olga Popova.

Teised kaasatud kooliinimesed olid Mait Põdra, Tõnu Kurikjan, Timo Soiunen, Aleksander Vainokivi, Siim Parts, Ander Sile ja Valentina Vassiljeva. Oma panuse mängu korraldamisel andsid  kõikide osakondade juhatajad ja õpilaesindus.

Eriline tänu Eve Kottisele ja Marika Armanile meie koolist ning Reet Kukele Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumist, kes laenutas meile rahvarõivaid. Tänan ka Maarja Abelit Tallinna Tehnikaülikoolist plakati ja tänukirjade kujundamise eest.

Üritus sai teoks tänu Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastusele Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed korraldatud projektikonkursi „Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalised üritused ning materjalid” projekti "Minu kodu on Eestis" tegevustes, mille raames mängitakse kahel korral Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses „Eesti mängu”. Projekti peaeesmärk on noorte õppurite toetamine, et nad omandaksid Eesti ühiskonnas toimimiseks vajalikud teadmised, oskused ja suhtluskultuuri. 

4. novembril 2015 mängiti meie koolis „Eesti mängu”

„Eesti mängu” mängiti meie koolis juba teist korda. Mängus osalesid järgmiste õpperühmade õpilased: 1PLBR, 1PKOR, 1PKOE, 1PJUE, 1PELR, 1PASR. Kokku kaasati mängu 20 esimese kursuse õpilast.

On tore, et seekordne mäng sai rahvusvahelise mõõtme. Nimelt oli mängu vaatamas ja meie õpilastele kaasa elamas ka viis Lätist, Rezeknest pärit õpilast. 

Mäng möödus meeleolukalt. Õpilased said rohkelt teadmisi Eestiga seotud teemadel: riik, ajalugu, kultuur, loodus-geograafia, sport, varia. 

Ka mängule kaasaelanud pealtvaatajad tuletasid meelde igapäevasemaid teemasid ning püüdsid ära arvata keerukamate küsimuste vastuseid. Ning tuleb tunnistada, et see polnud üldse kergete killast.

Mängu lõppes väikse kehakinnitamisega.

Tänan kõiki mängus osalejaid ning „Eesti mängu” korraldamisega seotud inimesi.

Signe Abel

„Eesti mäng” sai teoks tänu Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastatud ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse korraldatud projektikonkursi „Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalised üritused ning materjalid” raames toimunud projektile „Minu kodu on Eestis”

 

 Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed Facebooki keskkondhttps://www.facebook.com/IntegratsioonijaMigratsiooniSihtasutusMeieInimesed/photos/pcb.1029150197118706/1029149447118781/?type=1&theater kajastab meie koolis aset leidnud "Eesti mängu"

 Vaata lisaks siit

Eesti rahvakultuurist

 

 

 

 

 
Viimati uuendatud: esmaspäev, 15 mai 2017 11:03