Avaramate erialaste oskustega tööturule

Projekt nr. 2014-EE01-KA102-000083 "Avaramate erialaste oskustega tööturule"

Projekt viiakse läbi ajavahemikul 01.08.2014 kuni 31.07.2015

 

Projekti eesmärk on õpilaste kutseoskuste ja koolis omandatud kogemuste kinnitamine ja EL kehtivate standarditega tutvumine, mille tulemusena tõuseb Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpilaste konkurentsivõime. Projekt on suunatud Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse teenindusõppe osakonna 6 koka eriala  õpilase ja majandusõppe osakonna 4 juuksuri eriala õpilase välispraktika läbiviimisele Saksamaal.  Projekti peaeesmärk on õpilaste kutseoskuste ja koolis omandatud kogemuste kinnitamine ja uute praktikakogemuste saamine. Lisaks praktikakogemusele saavad õpilased lisateadmisi Saksamaa kultuurist.


Kokkade praktika eesmärk - praktika perioodil  saab õppija ülevaate praktikaettevõttest kui organisatsioonist, õpib mõistma toitlustusettevõtte töö planeerimist ja korraldamist, saab motivatsiooni kutsealaseks tööks, rakendab teadmisi ja oskusi konkreetsetes töösituatsioonides, valmistab ja serveerib toite, süvendab teadmisi ja oskusi tervisliku toidu valimisest ja valmistamisest lähtudes klientide erinevatest vajadustest,  saab kogemuse töötamisel erinevate toitlustamises kasutavatest seadmetest ja töövahenditest,  süvendab teadmisi töötamiseks kutsealal, rakendab praktikal saadud tööoskusi kutsealaste õpingute tõhustamiseks.

Juuksurite projekti eesmärk - projekti elluviimisel on oluline rahvusvahelise töökogemuse saavutamine.   Teoreetiliste ja praktiliste oskuste kinnitamine ja täiendamine. Suhtlemine ja teenindamine erineva kultuuritaustaga inimestega, töötamine meeskonnas, keeleoskuse parandamine. Projekti eesmärgiks on luua võimalused ettevõtliku, innovaatilise, teenindus- ning kultuuriteadliku töötaja kujunemiseks, kellel on teadmised, oskused, hoiakud ja sotsiaalne valmidus töötamiseks  juuksurina iluteeninduse valdkonna ettevõtetes ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. Antud projektiga käsitletakse juuksuri  erialaseid kutseoskuseid. Juuste ja peanaha hooldus,  lõikus:  juuksed, habe, juuste struktuuri püsimuutus, juuste värvimine ja kujundamine soengusse, klientide teenindamine.  Põhirõhk on praktilisel tegevusel.

Projekti partner on  Salo+Partner -Berufliche Bildung GmbH Saksamaal.

Projekti sihtgrupp:
6 II ja III kursuse koka eriala õpilast 
4 II kursuse juuksuri eriala õpilast 

Praktika toimub ajavahemikul 15.11.2014 – 14.12.2014   Schwerinis.

To the labor market with wider professional skills

Projekti blogi

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses Erasmus+ programmi rahastatud projekti nr. 2014-1-EE01-KA102-000083  Avaramate erialaste oskustega tööturule​ praktikad on läbitud.

Projekt eesmärgiks oli seatud Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse teenindusõppe osakonna 6 koka ja majandusõppe osakonna 4 juuksuri eriala õpilase välispraktika Saksamaal.  Projekti peaeesmärk on õpilaste kutseoskuste ja koolis omandatud kogemuste kinnitamine ja uute praktikakogemuste saamine. Lisaks praktikakogemusele said õpilased lisateadmisi Saksamaa kultuurist.

Praktika toimus ajavahemikul 15.11.2014 – 14.12.2014   Schwerinis.

Tule ja kuula, mida õpilased oma kogemustest räägivad.....(loe edasi)

 

Viimati uuendatud: esmaspäev, 15 mai 2017 11:03