Üldinfo

Lugupeetud kolleegid, õpilased!

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on viimastel aastatel jõudsalt arenenud – Euroopa Liidu abirahade toel eelkõige just hooned ja sisseseade. Kuid ees ootavad uued väljakutsed.

Meie koolil on maakonna olulisimas tõmbekeskuses täita tähtis roll andmaks noortele konkurentsivõimelist haridust. Seda ootavad meilt nii noored ise, Ida-Virumaa ettevõtted-organisatsioonid, kui ka riik.

Kasvab õpetajate kvaliteedi olulisus. Just õpetajate inimlikud ja professionaalsed oskused on need, mis aitavad meil kutsehariduses uut kvaliteeti saavutada.

Peame oma koolist suutma õpilastele lisaks kutseoskustele kaasa anda võime, orienteerumaks ümbritsevas kiiresti muutuvas maailmas. Koos valmisolekuga elukestvaks õppeks.

Edu meile!

 

Viimati uuendatud: esmaspäev, 15 mai 2017 11:07