Avasta oma anne õppides parimatelt

 

Projekt number 2017-1-EE01-KA102-034680  

Avasta oma anne õppides parimatelt - Discover your talent by learning from the best  01.06.2017 - 31.05.2019

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Erasmus+ projekti "Avasta oma anne õppides parimatelt" aluseks on 1.septembril 2016 maakonna kolme ühendatud kutsekooli tegevuskohtade Narva, Sillamäe ja Jõhvi ühised arengusuunad.

Projekti peaeesmärk on kutseoskuste ja pädevuste tõstmine,  EL kehtivate kutseharidusstandarditega töökohapõhise õppe (õpipoisiõpe) ja praktika korraldamisega tutvumine, parimatest kogemustest õppimine  Õpirändel saadavad pädevused ja kogemused rakendatakse Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arendustegevusse. Projekti läbimisel on kavandatud väljundipõhist õpet toetavate õppemeetodite rakendamine, töökohapõhise õppe ja praktikakorralduse arendamine. Euroopa-suunaline õpiränne ja koostöö toetab Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses arenguid kaasaegse õppekeskusena.

Projekti eesmärgid:

- Väärtustada oma kutseala ning arendada oma tööd

- Osata planeerida, teostada, hinnata oma tööd

- Osata iseseisvalt rakendada erialaseid  teadmisi ning oskusi erinevates tööolukordades

- Olla orienteeritud kvaliteetse õpi- ja töötulemuste saavutamisele

- Osata suhelda, analüüsida ja olla valmis meeskonnatööks

 

Projektis osalevad 2017/2018õa ja 2018/2019õa põhihariduse baasil kutsekeskharidusõppes ja keskkooli baasil kutseõppes õppivate 2. ja 3.kursuse

-  IT erialade:  multimeedia,  noorem  tarkvara arendaja, IT süsteemide spetsialisti erialade  õppegruppide parimad õpilased;

-  teeninduserialade: koka, pagar-kondiitri ja turismikorraldaja erialade  õppegruppide parimad õpilased; 

-  tehnikaerialade: tisleri, ehitusviimistleja, keevitaja, metallilõikepinkidel töötaja erialade  õppegruppide parimad õpilased;

-  tehnoloogiaerialade: elektriku, mehhatroonik/automaatiku, mehhatroonik/elektriku erialade  õppegruppide parimad õpilased;

-  majanduserialade: juuksuri, logistik-klienditeenindaja, laotöötaja, laohoidja erialade  õppegruppide parimad õpilased;

-  autoeriala: autotehniku õppegrupi parimad õpilased

Projektis raames toimub koostöö partneritega järgnevates riikides: Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Suurbritannia, Ungari, Saksamaa, Portugal, Prantsusmaa, Austria, Hispaania, Sloveenia. Koolil on toimiv koostöö loetletud partneritega.

Lähtume projekti rakendamisel Oskuste Aasta 2017 põhimõtetest: väärtustame oskusi, meisterlikkust, kutseharidust ja elukestvat õpet. Tõstame ausse oskused, mis aitavad kiirelt muutuvas maailmas kohaneda ja oma tööd edukalt teha ja Eesti elukestva õppe strateegia 2020 strateegilistest eesmärkidest.

Projekti partnerid:

 

BVHSZC Gundel Károly Vocational Secondary School       

Ungari

 

Departamento de Divulgação e Internacionalização Turismo de Portugal, I. P.

Portugal

 

Escola Artística e Profissional Árvore           

Portugal

 

Lycée professionnel Aimé Césaire    

Prantsusmaa

 

Berufsbildende Schulen Rotenburg   

Saksamaa

 

Šolski center Kranj     

Sloveenia

 

Canterbury College

Suurbritannia

 

Kunskapsförbundet

Rootsi

 

Ravintolakoulu Perho/Helsinki Culinary School Perho

Soome

 

Satakunnan koulutuskuntayhtymä     

Soome

 

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola 

Läti

 

Rezeknes technikums

Läti

 

Vilniuse Ehitajate Koolituskeskus     

Leedu

 

Vilniaus technologijų irverslo profesinio mokymo centras   

Leedu

 

Europroyectos Erasmus+       

Hispaania

 

The IBD Partnership  

Suurbritannia

 

Bildungsberatung & Vermittlungsagentur in Österreich (BVÖ)         

Austria

 

Kandideerimine välispraktikale 2017/2018 õppeaastal

Kandideerimine välispraktikale 2018/2019 õppeaastal

Su partneriais iš Estijos aptartos IT specialistų stažuotės

Praktika blogid:

Vilnius, Leedu

Multimeedia õpilased Anna Lavrentsova ja Marina Koreshkova, NKMM16

Blogi: https://vilnjus2018.blogspot.com.ee/

Kranj, Sloveenia

Elektriku eriala õpilased Anton Šlõk ja Ivan Kozlov, JPELR15

Blogi: https://ivkhkkranj.blogspot.com.ee/

Erasmus+ õpirändurid Leedus ja Sloveenias

 

Porto, Portugal

Multimeedia õpilane Viktoriia Udovychenko, NKMM16 ja noorem tarkvaraarendaja Aleksandr Strižev, SPTV15

Blogi: https://ivkhkporto2018.blogspot.com.ee/

Erasmus+ õpirändurid Portugalis

 

Lille, Prantsusmaa 

Elektriku eriala õpilane Aleksandr Komarov JPASRn15

Blogi: https://ivkhklille2018.blogspot.com.ee

Teeninduserialade õpetaja Julia Horohhordina

Blogi: https://ivkhklille2018.blogspot.com.ee
Erasmus+ õpirändurid Prantsusmaal

Rotenburg, Saksamaa

08.04. - 05.05.18, autehhnik Vladislav Karamnov, NPAT16

Blog https://rotenburg-ivkhk.blogspot.com.ee/ 

08. - 21.04.18, elektrik Anton Anto, NPELp16

Blog https://rotenburg-ivkhk.blogspot.com.ee/ 

08. – 14.04.16, Sillamäe tehnikaerialade juhtõpetaja Denis Korepanov

Blog https://ivkhk-rotenburg.blogspot.com.ee/ 

Porto, Portugal

08. - 21.04.18, multimeedia õpilased Jekaterina Snõtkina ja Tatjana Kuznetsova, NKMM16

Blog https://portoivkhk.blogspot.com.ee/

Canterbury, Suurbritannia

22.04 – 26.05.18, pagar-kondiitrid Gözal Zeinalova ja Diana Štikkel (JPPKR16) ja turismi korraldaja Jevgeni Merkulov (NKTK17)

Blog https://ivkhk-canterbury.blogspot.com.ee/

Porto, Portugal

22.04 – 19.05.18, kokad Liina Kalinina (JPKOE16) ja Aleksei Dervenev (SPKO15) ning pagar-kondiiter Yrii Simeiko (JPPKR15)

https://porto2018ivkhk.blogspot.com.ee/

22. – 28.04.18, IVKHK kvaliteedijuht Anželika Vaino-Keskküla

https://portugal-ivkhk.blogspot.com.ee/ 

 

Klagenfurt, Austria

 

02.05 – 30.05.18, tislerid Taavi Källo ja Stenver Puusepp (JPTRE15) ja keevitajad  Aleksandr Ait ja Stepan Suzopov (3PKVR15)

Blogi:  https://ivkhk-sirnitz.blogspot.com.ee/ 

02.05-15.05.18 tisleri eriala õpetaja Meelis Vaher

17.05-30.05.18 tehnikaerialade juht Ander Sile

Blogi: https://sirnitz-ivkhk.blogspot.com.ee/

 

Budapest, Ungari

01.05 – 28.05.18, kokad Tolobek Asylkulov, Darja Šaporenko, Jekaterina Tšistokletova  (JPKOR15), kondiiter Pavel Molchanov (JKKNR17), pagar-kondiitrid Marina Tsaplina ja Ksenia Lõssikova (NPPK16), Milana Filippova (JPPKR15).

Blogi:  https://ivkhk-ungari.blogspot.com.ee/

01.05-14.05.18, Toitlustusjuhid Mihkel Luus ja Urmas Murumäe

 

Blogi: https://ungari-ivkhk.blogspot.com.ee/

 

Portsmouth, Suurbritannia

07.05 – 03.06.18, noorem tarkvara arendajad Magnus Kalmo, Brendon Kurs (JPTVE15), Kirill Orlov (SPTV16), Polina Golubeva (SPTV15)

Blogi:  https://ivkhk-portsmouth.blogspot.com.ee/

07.05-15.05.18, IT eriala õpetajad Aleksander Pulver ja Olga Popova

Blogi: https://portsmouth-ivkhk.blogspot.com.ee/

The certificates to Estonian teachers after the job shadowing experience in the UK!

Ellös, Rootsi

06.05 – 02.06.18, tislerid Reigo Sulumets, Viktor Kudrjašov (JPTRE16).

Blogi:  https://ivkhk-vanersborg.blogspot.com.ee/

 

Vilnius, Leedu

07-20.05.18, tislerid Janek Lüüde, Vladislav Fominykh (PTRE16), elektrikud Andrei Cateriniuc, Pavel Skubnev (JPELR16), ehitusviimistleja Juri Jefstifejev (NPEV16).

Blogi:https://ivkhk-vilnjus.blogspot.com.ee/

07-20.05.18, tehnoloogiaõpe õpetaja Valentina Volkova

Blogi:https://vilnjus-ivkhk.blogspot.com.ee/ 

 

Canterbury, Suurbritannia

06-19.05.18, arendus- ja PR juhi kt Karen Sukiasyan

Blogi: https://ivkhkcanterbury.blogspot.com.ee/ 

 

Rahvusvaheliste projektide erileht eesti keeles

Rahvusvaheliste projektide erileht vene keeles

 

 

 

 

 

 

Viimati uuendatud: kolmapäev, 27 juuni 2018 10:06