Avasta oma anne õppides parimatelt

 

Projekt number 2017-1-EE01-KA102-034680  

Avasta oma anne õppides parimatelt - Discover your talent by learning from the best  01.06.2017 - 31.05.2019

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Erasmus+ projekti "Avasta oma anne õppides parimatelt" aluseks on 1.septembril 2016 maakonna kolme ühendatud kutsekooli tegevuskohtade Narva, Sillamäe ja Jõhvi ühised arengusuunad.

Projekti peaeesmärk on kutseoskuste ja pädevuste tõstmine,  EL kehtivate kutseharidusstandarditega töökohapõhise õppe (õpipoisiõpe) ja praktika korraldamisega tutvumine, parimatest kogemustest õppimine  Õpirändel saadavad pädevused ja kogemused rakendatakse Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arendustegevusse. Projekti läbimisel on kavandatud väljundipõhist õpet toetavate õppemeetodite rakendamine, töökohapõhise õppe ja praktikakorralduse arendamine. Euroopa-suunaline õpiränne ja koostöö toetab Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses arenguid kaasaegse õppekeskusena.

Projekti eesmärgid:

- Väärtustada oma kutseala ning arendada oma tööd

- Osata planeerida, teostada, hinnata oma tööd

- Osata iseseisvalt rakendada erialaseid  teadmisi ning oskusi erinevates tööolukordades

- Olla orienteeritud kvaliteetse õpi- ja töötulemuste saavutamisele

- Osata suhelda, analüüsida ja olla valmis meeskonnatööks

 

Projektis osalevad 2017/2018õa ja 2018/2019õa põhihariduse baasil kutsekeskharidusõppes ja keskkooli baasil kutseõppes õppivate 2. ja 3.kursuse

-  IT erialade:  multimeedia,  noorem  tarkvara arendaja, IT süsteemide spetsialisti erialade  õppegruppide parimad õpilased;

-  teeninduserialade: koka, pagar-kondiitri ja turismikorraldaja erialade  õppegruppide parimad õpilased; 

-  tehnikaerialade: tisleri, ehitusviimistleja, keevitaja, metallilõikepinkidel töötaja erialade  õppegruppide parimad õpilased;

-  tehnoloogiaerialade: elektriku, mehhatroonik/automaatiku, mehhatroonik/elektriku erialade  õppegruppide parimad õpilased;

-  majanduserialade: juuksuri, logistik-klienditeenindaja, laotöötaja, laohoidja erialade  õppegruppide parimad õpilased;

-  autoeriala: autotehniku õppegrupi parimad õpilased

Projektis raames toimub koostöö partneritega järgnevates riikides: Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Suurbritannia, Ungari, Saksamaa, Portugal, Prantsusmaa, Austria, Hispaania, Sloveenia. Koolil on toimiv koostöö loetletud partneritega.

Lähtume projekti rakendamisel Oskuste Aasta 2017 põhimõtetest: väärtustame oskusi, meisterlikkust, kutseharidust ja elukestvat õpet. Tõstame ausse oskused, mis aitavad kiirelt muutuvas maailmas kohaneda ja oma tööd edukalt teha ja Eesti elukestva õppe strateegia 2020 strateegilistest eesmärkidest.

Projekti partnerid:

 

BVHSZC Gundel Károly Vocational Secondary School       

Ungari

 

Departamento de Divulgação e Internacionalização Turismo de Portugal, I. P.

Portugal

 

Escola Artística e Profissional Árvore           

Portugal

 

Lycée professionnel Aimé Césaire    

Prantsusmaa

 

Berufsbildende Schulen Rotenburg   

Saksamaa

 

Šolski center Kranj     

Sloveenia

 

Canterbury College

Suurbritannia

 

Kunskapsförbundet

Rootsi

 

Ravintolakoulu Perho/Helsinki Culinary School Perho

Soome

 

Satakunnan koulutuskuntayhtymä     

Soome

 

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola 

Läti

 

Rezeknes technikums

Läti

 

Vilniuse Ehitajate Koolituskeskus     

Leedu

 

Vilniaus technologijų irverslo profesinio mokymo centras   

Leedu

 

Europroyectos Erasmus+       

Hispaania

 

The IBD Partnership  

Suurbritannia

 

Bildungsberatung & Vermittlungsagentur in Österreich (BVÖ)         

Austria

 

Kandideerimine välispraktikale 2017/2018 õppeaastal

Su partneriais iš Estijos aptartos IT specialistų stažuotės

 

 

Viimati uuendatud: teisipäev, 28 november 2017 12:52