Safety Card for field of lifting

Tõstetööde ohutuskaart

PROJEKTI SISU


Neli õppeasutust kolmest erinevast Euroopa Liidu liikmesriigist arendavad koostööna unikaalset tõstetööde ohutuse alast õppeprogrammi. Selle tulemusena väheneb antud valdkonnas tööl saadud vigastuste arv. Tõstetööde ohutusalane õppeprogramm võimaldab osalejatele tööalast mobiilsust. Projekt suurendab nii mobiilsust ja teadmiste ja kogemuste vahetamist osalevate asutuste vahel kui ka kolme osaleva riigi tõstetööde alast ohutust. Kõik eelpoolmainitu suurendab tööalast ohutust rahvusvahelisel tasandil uuendusliku elukestva õppe programmi kaudu, mille eesmärk on inimeste elu ja tervise kaitsmine, ühiskonna arengule kaasaaitamine, jätkusuutlik majanduslik areng ning sotsiaalne sidusus. Projekti eesmärgiks on luua unikaalne sertifikaat ohutuskaardi näol, mida saaks rakendada tõstetööde valdkonnas ning mis oleks tunnustatud lisaks projektis osalevatele riikidele ka muudes riikides ning mis aitaks vähendada tööalaseid vigastusi nimetatud töövaldkonnas. Ohutus on üks levifaktoreid, mis on eriti oluline töötamisel erinevates riikides. Soome Tööohutuskeskus on rõhutanud, et Euroopa Liidu kasvava tööalase liikumise tingimustes on oluline omada ühiseid reegleid, kuidas töötada ehitus- või tõstetööde valdkonnas.

 

PROJEKTI VÄLJUNDID


Projekti konkreetne väljund on ohutuskaart tõstetöödele. Seda võib laiendada ka ehitus- ja laondusvaldkonnale. Ohutuskaart sisaldab: - Tööalased riskid, vastutusalad ja hoiakud, mis on vajalikud antud valdkonna olulisuse mõistmiseks.  – Tõstetööde ja töövahenditega seotud õigusaktid ning ohutusjuhendite mõistmine. – Märguanded ja suhtlemine. – Kindlustuskaitse ulatus ja tõstevahendite käsitlemisega seotud riskid. – Tööl toimunud õnnetusjuhtumite ja intsidentidega toimetuleku oskuste omandamine. – Oskus asjakohaselt kasutada ohutusvahendeid. – Õppijad osalevad esmaabi kursusel.

Ohutuskaart sisaldab:

·         Tööalased riskid, vastutusalad ja hoiakud, mis on vajalikud antud valdkonna olulisuse mõistmiseks. 

·         Tõstetööde ja töövahenditega seotud õigusaktid ning ohutusjuhendite mõistmine.

·         Märguanded ja suhtlemine.

·         Kindlustuskaitse ulatus ja tõstevahendite käsitlemisega seotud riskid.

·         Tööl toimunud õnnetusjuhtumite ja intsidentidega toimetuleku oskuste omandamine.

·         Oskus asjakohaselt kasutada ohutusvahendeid.

·         Õppijad osalevad esmaabi kursusel.

 Projekti kasusaajad

·         tõstetöödega tegelevad ettevõtted ja töötajad;

·         tõstetööde ja tööalase ohutusega tegelevad koolitajad;

·         tööturu osapooled ja üksikisikud;

·         ettevõtted, ettevõtjad, väike-ja keskmiste ettevõtete töötajad, koolitajad ja muud sidusrühmad. 

Projektikohtumised ja uudiskirjad:

1. Esimene koosolek Horvaatias, Zagrebis, 6.-7. okt. 2014 - Uudiskiri 1

Iga partner tutvustas oma organisatsiooni ja projektimeeskonna liikmeid. Rõhk oli alljärgnevatel teemadel: Soome riikliku ametiasutuse juhendid – tööpaketid, rahastamise eeskirjad, levitamine.

2. Soome, Helsingi, 8.-9. dets. 2014 - Uudiskiri 2

3T Solutions esitles, kuidas luua animeeritud õppematerjale. Taotluste esitamine ja maksete teostamine. Õppekava, nõuded erinevatele tasemetele, kriteeriumid, sisu sarnasus, ohutuskaardi sisu.

3. Eesti, Jõhvi, 10.-11. märts 2015 – Uudiskiri 3

Ohutuskaardi sisu, kirjelduse ja tegevuste ettevalmistamine – 1.ülesanne: Ohutuskaardi-teemaline õppekava ja kursuse ülesehitus ja 2.ülesanne: Sisu kohandamine erinevate õpikeskkondade tarbeks, nt e-õppe platvorm, online-suhtlusvõrgustike vahendid jne.

4. Horvaatia, Bedekovčina, 9.-10. juuni 2015 - Uudiskiri 4

Projekti etappide, kuluaruannete ja vahearuannete juhendite väljatöötamine, iga ohutuskaardi osa kava, ohutuskaardi materjalide ettevalmistus, levitamine.

5. Horvaatia, Bedekovčina, 12.-14. okt. 2015 - Uudiskiri 5

Uudised ja vahearuanded kõigilt osapooltelt, levitamise tegevusplaan, eelarve, maksearuanded, monitooring. Töötuba: animeeritud video, projekti kodulehekülg http://www.safetycardproject.eu/, ohutuskaardi tagasiside küsimustik Moodle keskkonnas, voldik.

6. Eesti, Jõhvi, 4.-6.apr. 2016 - Uudiskiri 6Ohutuskaardi voldik

Uudised kõikidelt osapooltelt, töötuba (projekti kodulehekülg, ohutuskaardi kursus Moodles: teemad alajaotustest A ja B, õppeprogrammi rakendamine testgrupiga), järgnevad etapid (partnerkohtumised, lõppkohtumine).

7. Soome, Forssa, 27.-29.juuni 2016 - Uudiskiri 7

8. Horvaatia, Zagreb, 19.-21.sept. 2016 - Uudiskiri 8

 

Projekti konsortsium:

Faktika Koulutus OY, Soome

College of occupational safety and health, Horvaatia

Srednja Skola Bedekovcina, Horvaatia

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

Faktia OY, Soome

Faktia on Soome täiskasvanuhariduse keskus, kus tõstetakse osalejate professionaalset taset ning õpetatakse välja oma ala eksperte ärinduse, teeninduse ja tööstuse valdkonna tarbeks. Pakutavad põhiteenused on erinevad kvalifikatsioonikursused, täiendharidus, sertifikaadid, ettevõtete ja riigiasutuste töötajate väljaõpe. Ettevõte on asutatud 1971 ning tegutseb Soome neljas linnas. Faktia teenindab aasta jooksul umbes 4000 täiskasvanut, kes osalevad täiendõppes Forssa, Loimaa või Turu esindustes.

The College of Occupational Safety and Health, Horvaatia (Horvaatia Tööohutuse ja Töötervishoiu Kolledž)

Horvaatia Tööohutuse ja Töötervishoiu Kolledž asutati Zagrebis 1997. See on kõrgharidust andev eraõppeasutus, mis on keskmise suurusega äriettevõte. Ohutusalane õpe kujutab endast Bologna mudelil põhinevat õpet (3+2 aastat), mille käigus antakse professionaalseid teadmisi tööohutuse, tuleohutuse ja keskkonaohutuse alal bakalaureuse- ja magistritaseme õppes, erilise rõhuga isiklikul ja omandialasel ohutusel magistritaseme õppes. Õppijate seas on nii hiljuti keskhariduse taseme õppe lõpetanuid kui vanemaid täistööajaga töötavaid inimesi.

Kolledži asutamisest alates on kasutatud kvaliteedi ja õppetulemuste hindamise monitooringusüsteeme. Tööohutuse ja Töötervishoiu Kolledž on üks esimesi kõrgharidust andvaid õppeasutusi Horvaatias, mis kasutab ISO  9001 kvaliteedi tagamise süsteemi alates aastast 2002 ning millega saab tutvuda internetileheküljel www.vss.hr.

Secondary School Bedekovčina, Horvaatia (Bedekovčina Keskkool)

Bedekovčina Keskkool asutati 1955. Kool annab kutsehariduse ja väljaõppe tehnilistel erialadel. Koolil on kolm osakonda: ehitus, meditsiin ja põllumajandus, kus pakutase 3-, 4- ja 5-aastaseid õppeprogramme. Samuti pakub kool kursusi täiskasvanutele. Lisaks on koolil ühiselamu, ehitusmaterjalide testlabor ja tootmiskvaliteedi juhtimise instituut, maapinaa analüüsi labor ning harjutusala erinevate töötubade läbiviimiseks, varustus ja õppeklassid kõikidele erialadele. Koolis õpib umbes 710 õpilast, kellest 120 on majutatud ühiselamusse.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Eesti

 

The project will increase mobility and exchange of knowledge and experience between participating institutions, as well as improvement of level of safety at work in the field of lifting in all three participating countries. All this will assure strengthening of safety at work on international level and through newly developed whole life learning program helps to achieve protection of life and health of people, advancement in whole society, sustainable economic development and social cohesion. Project purpose is creation of unique certificate in form of Safety Card, which is applicable in the field of lifting and recognizable even outside of project participating countries and decrease in number of work related injuries in that field of work. 

Safety is one aspect of propagation, which is especially important when working in different countries. The Centre for Occupational Safety in Finland has been pointed out, that when mobility is growing in EU, it is very important that f. ex. in the field of lifting or in construction branch there is some kind of common rules how to work.

Foreseen outcomes of the Project:

Three institutions from three different European Union member countries cooperate on development of unique learning program on safety at work in the field of lifting. Number of work related injuries in this field lowers.

Attendance of unique learning program on safety at work in the field of lifting which enables work mobility for all attendees has been enabled.

A concrete result is Safety Card format for a field of lifting.

It is expandable f.ex. construction or for storage branch.

Safety Card includes f.ex.:

ü  Work-related risks, responsibilities, and attitudes influence of Understanding

ü    Site Supervisor and the importance of planning in the identification of lifting the work of the Crane and lifting services company

ü  Lifting Work and lifting equipment related legislation and Understanding safety instructions

ü     Signals and communication

ü   Leases in terms of insurance and to understand the work and lifting equipment safety risks

ü    Able to work in incidents and accidents

ü    Manages the necessary safety equipment use

ü    Students will perform also hot work card and First Aid training

Project consortium:

Faktika Koulutus OY, Soome

College of occupational safety and health, Horvaatia

Srednja Skola Bedekovcina, Horvaatia

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

 

Partnership meetings:

1. Partnership meeting in Zagreb 6-7.10.2014

Safety Card for field of lifting Newsletter Nr. 1

2. Partnership meeting in Helsinki 8-9.12.2014

Safety Card for field of lifting Newsletter Nr. 2

3. Partnership meeting in Jõhvi 10-11.03.2015

Safety Card for field of lifting Newsletter Nr.3

4. Partnership meeting in Bedekovcina 09-10.06.2015 

Safety Card for field of lifting Newsletter Nr.4

5. Partnership meeting in Bedekovcina 12-14.10.2015

Safety Card for field of lifting Newsletter Nr.5

6. Partnership meeting in Jõhvi 05-06.04.2016

Safety Card for field of lifting Newsletter Nr.6

7. Partnership meeting in Forssa 27-29.06.2016

Safety Card for field of lifting Newsletter Nr.7

8. Final Partnership conference in Zagreb 20.09.2016

Projekti lõppkonverents 20.09.2016 Zagreb, Horvaatia

 

 

Projekti kajastused partnerite kodulehtedel:

ss-bedekovcina.skole.hr/erasmus_/safety_card

 

http://www.vss.hr/main.php?lang=en&kategorija=11​

Partnership meeting in Jõhvi 10-11.03.2015

Safety Card for field of lifting Brochure

Safety Card for field of lifting: How, What, Why, Where

Projekti koduleht

 

Lehekülge toimetab arendusosakonna peaspetsialist, Jõhvi õppekoht

Viimati uuendatud: esmaspäev, 15 mai 2017 11:03